torstai 17. toukokuuta 2018

SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA OPETUSTARJONTA IDEOITIIN IHAN UUDELLA RAKENTEELLA!

Salon seudun ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan opettajat ovat suunnitelleet opetustarjontaan uuden rakenteen, josta voidaan tehdä opiskelijoille yksilöllisiä opintopolkuja! 


Suunnittelun vaiheet:
1. Päätettiin tarjottavat osaamisalat ja valinnaiset
2. Päätettiin, mistä tutkinnon osista tarjotaan lähiopetusta ja missä osissa on mahdollista hankkia osaaminen pelkästään työpaikalla. 
3. Suunniteltiin, minkälaista opetusta tarjotaan oppilaitoksessa tutkinnon osittain ja minkä verran-> rakennettiin teemaviikkoja tutkinnon osittain, jotka muodostuvat ydinpäivistä ja lisäpäivistä. Ydinpäiviin voivat osallistua kaikki opiskelijat ja lisäpäiviin enemmän ohjausta tarvitsevat. 
4. Tuotteistettiin ydin- ja lisäpäivien sisällöt. 
5. Suunniteltiin opetustarjonnan rakenne, joka perustuu opiskelijavolyymiin ja tarjolla oleviin opetustapahtumiin. 
6. Suunniteltiin päiväkohtainen opetustarjonta (11 tarjotinta)
7. Resurssoitiin tarjottimet siten, että opetus jaetaan mahdollisimman tasaisesti opettajille. Tässä kuvassa opetustarjonta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, kaikki kuvassa olevat tutkinnon osat ovat tarjolla yhden vuoden aikana. Opiskelijavolyymi noin 500. Koulutukseen on jatkuva haku, startteja on neljä kertaa vuodessa. Tarjottimesta poimitaan opiskelijalle tarvittavat opintokokonaisuudet.

Mallipolku peruskoulun päättävälle:
1. Aloitus startista 1,5 vkoa
2. Pakollinen osa HYTO 9 vkoa ja sen jälkeen TOP/YTOJA
3. Tammikuussa KASO 8 vkoa ja sen jälkeen TOP/YTOJA
4. Toinen vuosi osaamisala/YTOJA
5. Kolmas vuosi valinnainen/YTOJA

Mallipolku aikuiselle ammatinvaihtajalle:
1. Aloitus startista 1,5 vkoa
2. KASOn opinnot 8 viikkoa ydinpäivät ja lisäpäivät TOP:ssa. 
3. HYTOn opinnot loka-joulukuussa ydinpäivät ja lisäpäivät TOP:ssa. 
4. Ensimmäisen vuoden keväällä osaamisalaopintojen tutkinnon osa ja YTOJA verkossa
5. Toinen vuosi: YTOJA verkossa, osaamisalaopintojen toinen tutkinnon osa syksyllä. Keväällä valinnainen ja YTOJAYksilölliset polut mahdollistuvat! 
Opetustarjonnassa on jatkuvasti hyvä valikoima! 
Työpaikalla järjestettävä koulutus mahdollistuu yksilöllisesti! 
Uudella rakenteella saamme opettajille ohjausaikaa! 
Enemmän ohjausta tarvitseville on opetusta tarjolla 5 pv/viikossa! 

Teksti ja kuva: Susanna Löf

keskiviikko 16. toukokuuta 2018

Lupa liikkua aurinkoisessa Vuohensaaressa
Lupa liikkua –työryhmä kokoontui aurinkoisena tiistaina kauden arviointi- ja suunnittelupäivään Vuohensaareen. Aurinkoinen päivä tuli kuin tilauksesta kiitoksena kuluneesta lukuvuodesta ja työryhmän panoksesta. Lukuvuoden aikana toteutettiin mm. pingis- ja pöytäfutispöydät kiinteistöihin, Let´s Move It –koulutus henkilöstölle, viihtyisiä tiloja opiskelijoille, satulatuolit ja jumppapallot käyttöön, Wiittä Waille Wappu -tapahtuma ym. SAKU ry sparrasi työryhmää arjen liikkeen lisäämisessä tämän lukuvuoden ajan.


Kävelyn lomassa suunnittelimme tulevaa lukuvuotta. Auringon voimalla saimme paljon aikaan. Kävelykokous onkin erinomainen vaihtoehto perinteiselle neuvotteluhuone-kokoukselle. Kannattaakin miettiä olisiko seuraava kokous mahdollista toteuttaa kävellen luonnossa? :) Työryhmän ”liikuttavat” ideat tulevat näkymään tulevan lukuvuoden aikana kaikkien arjessa.Lupa liikkua –työryhmä kiittää kaikkia toiminnassa mukana olleita ja toivottaa liikunnallista kesää!
keskiviikko 18. huhtikuuta 2018

POMOKILTA-HANKKEEN ENSITAPAAMINEN SALOSSA

Hanketoimijoiden ensimmäinen tapaaminen oli Salossa 18.4.2018

Riikka Riihimäki Tavastiasta toimii Pomokillan valmentajana ja kertoi kiltatoiminnan periaatteista, katso  Video
- Mentor-opettajamalli
- Tehdään yhdessä ja avoimesti
- Kukaan ei kehity yksin, tehdään yhdessä
- Tutor-opiskelijoiden malli
- Opiskelijat etenevät opinnoissa omaan tahtiin
- Opettaja toimii ohjaajana ja valmentajana


Hanketoimijat koolla; Salon seudun ammattiopisto, Keskuspuiston ammattiopisto, Hevosopisto Oy ja Tavastia sekä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Skypen välityksellä. Hankkeen koordinaattorina toimii Salon seudun ammattiopisto, jossa vastuuhenkilönä projektisuunnittelija Reija Kiviluoto.

Tavoitteena on kehittää muutosjohtamista Kiltakoulu-mallia hyödyntämällä sekä lisätä voimavaroja johtajuuden muutoksessa ja arvioida muutoksen johtamista jatkuvan parantamisen periaatteilla. Hanke päättyy 31.12.2019. Kiltakoulun keskeiset teemat:
- Digitalisaatio
- Yrittäjämäiset toimintatavat
- Yhteisöllisyys
- Kokeilukulttuuri
- Ammattiylpeys

Ryhmä osallistettiin aluksi Kiltakouluopettajien Johanna Lahtisen ja Johanna Rintasen johdolla asettamaan päivälle odotuksia ja tavoitteita:

Seuraavaksi pohdimme johtamisen vanhoja ja uusia malleja
 Tämän jälkeen jokainen sai pohtia itseään muutosjohtajana:
Seuraava tehtävä oli pohtia omaa suhdetta digitalisaatioon:
Sitten olikin aika pohtia teemaa minä ja kokeilukulttuuri:
Vielä jäi jäljelle tärkein eli pohtia mistä voisin luopua?

Riikka kertoi kiltajohtamisesta:

- määrittele työryhmän/tiimin visio tavoitteesta esim. viiden vuoden päästä, onko se itseohjautuvuus ja miten siihen päästään
- mitkä ovat toimivaltarajat? Tutkinnon perusteet, kuka voi tehdä arviointia jne., lainsäädäntö
- mitkä ovat tiimin toimivaltarajat- tiimi määrittelee itse
- ideat jakoon avoimesti
- tue toisia jaksamaan

Kehittämiskohteiksi Pomokilta-hankkeeseen sekä muutosjohtamiseen nostettiin:
- Palveleva johtaminen- seinät selkeiksi. selvät työnjaot
- Asiakkuusajattelun kehittäminen
- Tunteiden johtaminen
- Viestintä
- "Purnausklubi" kehittämisajatuksella
- Koulutuspäälliköiden kehittämispäivät työnohjauksellisesti
- Johtamisen yksilölliset polut- ylemmän johdon tuki (yksilöllistä johtamista)
- Työoikeus-info, ammatillisen koulutuksen lainsäädännön info
- Strategiatyö, tavoiteasetanta, seuranta
- Vanhoista tavoista poisoppiminen
- Muutokseen valmistautuminen, miten johtaa ihmisiä muutoksessa?
- Vuosityöajan toteuttaminen

Päätettiin valita seuraavaan tapaamiseen teemat:
- Miten johtaa ihmisiä muutoksessa?
- Viestintä
- Asiakkuusajattelu
- Vuosityöajan tulkinta

Kiitos kaikille osallistujille sekä erityiskiitos hyvälle facilitoijalle Reija Kiviluodolle!

Teksti ja kuvat: Susanna Löf

sunnuntai 18. maaliskuuta 2018

KOULUTUSSUUNNITTELUN MERKITYS AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

Jatkossa opetustarjonnan tulee vastata yhä enemmän erilaisiin tarpeisiin. Salon seudun ammattiopisto on monialainen ja asiakaskunnaltaan ei niin kovin suuri alue, jolloin opetustarjonnan rakenne on muutettava täysin uudenlaiseksi!

Opetustarjonnan tulee vastata seuraaville asiakasryhmille:
- nopeasti eteneville
- enemmän ohjausta tarvitseville
- oppisopimusopiskelijoille
- työvoimakoulutuksen opiskelijoille

Alan opetustarjontaa ei voida enää rakentaa kaikille asiakasryhmille erikseen, vaan on suunniteltava alalle yhteinen tarjonta, josta voidaan rakentaa erilaisia polkuja. Lisäksi on tutkittava eri tutkintojen rajapinnat ja lisäarvot. Esim. matkailun opiskelijat voivat ottaa tiettyjä teemoja liiketalouden ja ravintola- ja cateringalan tarjottimista. Koulutussuunnitteluprosessimme
1. Alan opettajat nimeävät osaamiskortit eli teemat tutkinnon osien alle. 
2. Koulutussuunnittelijat ja alan tutkintovastaavat sekä koulutusalajohtajat ideoivat tarjotinmallia siitä, miten ammatin perusteet kootaan alalle yhdeksi tarjottimeksi, josta voidaan rakentaa erilaisia polkuja. 
3. Samainen työryhmä sekä alan opettajat ideoivat ammattitöiden tarjottimia alan työtehtävien mukaan. Esimerkiksi liiketalouteen on tulossa ammattitöiksi asiakaspalveluprojektit, myynti ja markkinointi sekä talous- ja tukipalvelut. 
4. Koulutussuunnittelijat kokoavat tarjottimet kaikille aloille, jotta pystytään näkemään eri tutkintojen rajapinnat. 
5. Seuraavaksi laaditaan mallipolut eri asiakasryhmille, jolloin HOKSaajien on helpompi rakentaa opiskelijoiden polkuja muistaen mahdollisuudet ottaa myös tutkinnon osia eri tutkinnoista.  Työpaikalla järjestettävä koulutus ei ole tarjottimissa, sillä se toteutuu yksilöllisesti. 
6. Yhteiset aineet toteutetaan pajatyyppisesti elokuusta alkaen. 
7. Sitten onkin jo aika laatia HOKSEJA :) 


Koulutussuunnittelu on yhä tärkeämpi kehittämisen kohde ammatillisessa koulutuksessa, jotta opiskelijoille voidaan aidosti rakentaa yksilöllisiä polkuja. Koulutussuunnittelun ohessa pohditaan myös miten opettajien työnjako tullaan tekemään. Onko joku opettajista enemmän opetuksessa ja toinen tekee HOKSEJA?

Teksti ja kuva: Susanna Löf

torstai 15. maaliskuuta 2018

Salon seudun ammattiopiston ravintola- ja cateringala lähtee kokeilemaan KILTAKOULUT-toimintamallia


KILTAKOULUT-toimintamalli on nippu hyviä käytäntöjä, joista jokainen voi napata opetukseen itselle parhaiten sopivia menetelmiä. Keskeisiä teemoja kiltamaisessa toiminnassa ovat:

 tiimioppiminen, yhteisöllisyys ja hyvä yhteishenki
 digitalisaation hyödyntäminen oppimisen tukena
 yrittäjämäiset toimintatavat
 työvaltaisuus 
 opiskelijalähtöisyys ja ammattiylpeys
 vertaisoppiminen ja tutor-toiminta
 yksilölliset oppimispolut.

Killat avoimesti verkossa -hankkeen myötä Salon seudun ammattiopiston ravintola- ja cateringala (raca) on lähdössä kokeilemaan Kiltakoulut-toimintamalliin liittyviä menetelmiä. Hankkeen aloitustapaamisessa Laukaassa oli Salosta raca-alalta mukana opettajat Liisa Frantti ja Matti Tuomi. ”On helpottavaa kuulla, että kiltamaista toimintaa voi aloittaa pienesti ja oman innostuksen mukaan. Saimme tapaamisessa Ekamin ja Omnian kollegoilta arvokkaita neuvoja ja vinkkejä. Se auttaa alkuun.”, sanoo opettaja Matti Tuomi. ”Uusia juttuja on tarkoitus ottaa käyttöön pikkuhiljaa. Uudet asiat täytyy myös perustella opiskelijoille, esimerkiksi mitä hyötyä blogista voi olla työnhaussa”, sanoo opettaja Liisa Frantti.

Osaamista jakamassa mm. Henna Ström-Kallio Ekamista (vas.), Oona Haapakorpi Omniasta,
Matti Tuomi ja Liisa Frantti Salon seudun ammattiopistosta.

Salosta mukana olivat myös Kiltakonkarit Johanna Lahtinen ja Piia Kiikeri, jotka kertoivat koko hankeverkostolle omista kokemuksistaan kiltatoimijoina. Johanna esitteli ryhmälle mm. tiimirinki -mallin, joka on yksi menetelmä yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä tavoitteiden asettamiseen ja seurantaan.

Ei oo läheskään niin nälkä, jos välillä syö :-)

Salon seudun ammattiopiston Killat avoimesti verkossa –hankkeen toteutukseen osallistuvat raca-alan lisäksi hiusala ja visualistit. Nämä alat toimivat hankkeessa mentoreina ja opastavat uusia kiltalaisia alkuun. Salon Hiuskillan tavoitteena on lisäksi toteuttaa muiden Hiuskiltojen kanssa yhteisiä oppimispäiviä. Päivä aloitetaan yhteisellä toimeksiannolla esimerkiksi Skypen välityksellä. Päivän päätteeksi vertaillaan yhdessä tuotoksia. Lisäksi hankkeessa on tavoitteena kehittää henkilöstön digiosaamista ja järjestää webinaareja ja eri alojen kiltatapaamisia.

Hankeverkoston aloitusleiriä vietettiin Keski-Suomessa Laukaassa, joka tarjosi tapaamiselle mukavat ja todella talviset puitteet. Paikalla oli yli 30 Kiltakoulut-toimintamallista kiinnostunutta opettajaa ja projektissa työskentelevää seitsemästä eri oppilaitoksesta. Salon seudun ammattiopiston, Ekamin ja Omnian lisäksi hankkeessa toimivat Ylä-Savon ammattiopisto, Edupoli, Hevosopisto ja Tavastia, joka toimii hankkeen koordinoijana.

Pia Kiikeri kiteytti aloitustapaamisen tunnelmat seuraavin sanoin: ”Nämä matkat, josta saa uusia ajatuksia ja työkaverit, jotka auttavat uusien ideoiden syntymiseen, ovat koko työn parasta antia!”.


Teksti ja kuvat: Reija Kiviluoto          

tiistai 6. maaliskuuta 2018

Sakki ry:n koulutus ammattiopiston opiskelijakunnalle ja johtoryhmälle

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto- SAKKI ry

- opiskelijoiden edunvalvontajärjestö
- edustaa noin 170 000 opiskelijaa
- ajaa amisten asiaa valtakunnallisesti
- julkaisee tutkimuksia ammatilliseen koulutukseen liittyen (amisbarometri)
- Salon seudun ammattiopistossa toimii opiskelijakunta Saurus

Kuvassa vas. Tanja Rönö, Sauli Luukkala, Arno Paasonen, Jere Hauhia, edessä kouluttajat Samuli Maxenius ja Rico Martikainen. Oikealla Päivi Pölönen, Riikka Riihimäki, Mervi Leino ja Anne Bragge. Mukana myös, vaikkei kuvassa, Mikko Silfverberg, Hilkka Seppä, Elina Korkeaoja, Rita Kivi ja Susanna Löf. 

Sakki ry:n kouluttajat kertoivat ko. organisaation toiminnasta ammattiopiston opiskelijakunnan jäsenille sekä johtoryhmän edustajille. Kävimme myös keskustelua opiskelijakunnan ja ammatillisen koulutuksen kehittämisestä. Poimintoja keskustelusta:

- Opiskelijakunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden osallisuutta oppilaitoksen toiminnan ja opetuksen kehittämiseen. Oppilaitoksen on mahdollistettava opiskelijan osallistuminen opiskelijakuntatoimintaan esim. opettaja ei voi laittaa poissaoloa oppitunnilta kokoukseen osallistumisen aikana. Tarvitaan pelisäännöt opiskelijakuntatoimintaan osallistumisesta, johon henkilöstö sitoutuu.
Opiskelijakunta toimii opiskelijoiden äänitorvena, laatii kannanottoja ja tarvittaessa adresseja. Alakohtaisissa jaostoissa on opiskelijaedustus.
- Asiakasnäkökulman vahvistaminen koulutuksessa -> opiskelija asiakkaana, laaditaan yksilölliset opintopolut opiskelijan tarpeiden mukaan.
- Opiskelijakunnan linkki koulutusaloille -> ravintola- ja catering- sekä matkailualalla lähdetään kokeilemaan alan opiskelijoista koostuvaa markkinointi- ja myyntiryhmää, joka tulee ottamaan vastaan tilaukset, koordinoi ne, tuottaa videoita ja kuvia jne. Tämä ryhmä voisi toimia linkkinä myös opiskelijakuntaan esim. tapahtumien järjestämisessä. Kaikilla aloilla olisi hyvä käynnistää vastaavanlaista toimintaa.

Keskusteltiin jatkotoimenpiteistä:
- Jatkossa sovitaan säännölliset tapaamiset opiskelijakunnan ja johtoryhmän kanssa!
- Tehdään opiskelijakunnan verkostokuvaus sekä kuvataan toiminta ja rakenteet oppilaitoksessa.
- Opiskelijakunnan edustajat voivat osallistua jaostoihin ja kutsua jaostoissa olevia opiskelijoita puolestaan opiskelijakunnan kokouksiin.
- Opiskelijoiden edustus erilaisiin työryhmiin esim. opiskelijahuoltoryhmä
- Opiskelijakunnan vaalit: Tarvitaan vaaliohjesääntö eli miten vaalit järjestetään ja millainen on vaalijärjestelmä jne? Pohditaan, mikä on paras tapa löytää aktiivisia toimijoita opiskelijakuntaan jatkossa. Esimerkiksi jatkavat opiskelijat jatkavat ja haetaan aloittavista uusia kampanjan avulla. Tehdään esim. rekryvideo ja laitetaan sosiaaliseen mediaan.
- Mihin tutkinnon osaan opiskelijakuntatoiminta kerryttää osaamista, kuvataan rekrykampanjaan ko. opintokokonaisuudet esim. yhteisistä aineista.

Teksti ja kuva: Susanna Löfsunnuntai 4. helmikuuta 2018

KESÄTYÖMUISTOJA, JOITA SOISI NUORILLEKIN!

Kesätöiden haku on jälleen ajankohtaista ja nyt niitä näyttäisi olevan tarjolla aikaisempaa enemmän. Kesätyöt kerryttävät nuorille monenlaista arvokasta osaamista myöhempää työelämää ja vaikkapa ammatinvalintaa varten. 

Aloitin omat kesätyöni sokerijuurikkaan harventamisella ja sain niillä palkkatuloilla hankittua ihan ensimmäisen kasettisoittimen. Sen jälkeen sain jakaa mainoksia, tehdä siivoustyötä, työskennellä kaupan kassalla ja sairaala-apulaisena. Kaikki kesätyöt olivat opettavaisia. Mainitsematta jäi puutarhatyö, joka ei ollut "minun juttuni" ja sen huomasi myös silloinen työnantaja, joten se pesti jäi lyhyeksi :) Pisimmäksi kesätyöksi jäi sairaala-apulaisen työ, jota sain tehdä sijaisena useita vuosia opintojen ohessa. 

Pääsin useasti samalle osastolle, joten kyseisestä työyhteisösti muodostui minulle kuin toinen koti. Olen jälkeenpäin ihmetellyt, miten silloiset vakituiset sairaala-apulaiset ottivat nuoren 17- vuotiaan kesätyöläisen niin hyvin vastaan. He perehdyttivät ja olivat aina valmiita auttamaan sekä kyselivät aina kuulumisiani (=he välittivät). Nämä neljä työkaveria osasivat loistavasti jutella ja ohjata nuorta aloittelijaa. 

Toisinaan olen asiaa pohtinut myös hyvän työyhteisön näkökulmasta, kyseiset sairaala-apulaiset eivät koskaan puhuneet toisistaan pahaa selän takana, he tekivät kaikki osuutensa ja kehittivät työtä yhdessä tarpeiden muuttuessa. Asiaan kuului pitää pieni pilke silmäkulmassa ja veistellä toisille huumoria. Töitä tehtiin paljon, mutta hyvässä hengessä!

Kultaako aika muistot? Ehkä ja hyvä niin, sillä päällimmäisenä kesätöistä on jäänyt minulle niin hyvät muistot, että olen edelleen kiitollinen saamastani hyvästä kohtelusta ja opista. Vaikka sairaala on ympäristönä mitä hierarkisin, niin koin, että työmme sairaala-apulaisena oli tärkeää ja sitä arvostettiin. Juuri kun olin tätä asiaa eräänä päivänä pohtinut ja todennut, että olivatpa ne työkaverit tosi kivoja, niin kaupassa asteli vastaan yksi niistä neljästä. Tervehdimme ja kerroin hänelle vilpittömästä kiitollisuudestani ja siitä, kuinka ihania he olivat työkavereina.  Meillä oli upea kohtaaminen ja siitä jäi hyvä mieli pitkäksi aikaa. 

Näitä kesätyömuistoja soisi kaikille nuorille! Kuinka tärkeää se on, miten otamme vastaan kesätyöntekijän ja millaisen kuvan annamme itsestämme, työkavereistamme ja työpaikastamme! Onnea nuorille kesätyönhakuun ja meille työntekijöille intoa ohjaamiseen!

Teksti: Susanna Löf