torstai 26. lokakuuta 2017

OPETTAJASTA ASIANTUNTIJAKSI

Opettajan työ ammatillisessa koulutuksessa suuntautuu oppimisen ohjaajaksi ja osaamisen arvioijaksiOpettajan tehtäväkenttä monimuotoistuu ja uudistuu mielekkäällä tavalla. Opettaja on edelleen substanssin, pedagogiikan ja arvioinnin asiantuntija, ohjaus elementtinä tuo uutta näkökulmaa työhön. Opettaja valitsee oppijalle yhdessä hänen kanssaan parhaan tavan oppia ja ohjaa opiskelijaa yksilönä etenemään osaamisen hankkimisessa. Opettajan tehtävässä tärkeään rooliin tulee osaamisen arviointi ja opiskelijan kannustaminen. 

Yllä olevaa kuvaa voi katsoa animaationa ;
- perustehtävänä on osaamisen hankkimisen ja näyttämisen sekä arvioinnin suunnittelu ja dokumentointi
- ammatin perusteet-> luokkaopetusta on enää noin 20 % opettajan työstä
- ammattityöt-> työsalissa, asiakastöissä, projekteissa yms. ohjaamista, työpaikkaoppimisen ohjaamista
- HOKS, ohjaus-> opettajalle tarvitaan työaikaa henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien laatimiseen sekä opiskelijan ohjaamiseen
- Opettajien työnjako-> osaamisen ja oman kiinnostuksen mukaan, mutta oikeudenmukaisesti
- Jatkuva parantaminen-> koulutuksen tarjontaa ja toteutusta on kehitettävä jatkuvasti käyttäjälähtöisemmäksi

Jatkossa tavoitteena on, että ammatillista koulutusta toteutetaan yhä enemmän aidoissa asiakastöissä yhdessä työelämän kanssa. Osaamista hankintaan käytännön työtehtävissä, oppilaitos "etsii" sopivan tutkinnon osan/osia. Oppimisympäristön ajatellaan olevan kaikkialla, oppilaitoksen tulee tällöin tunnistaa ja tunnustaa osaaminen. 

Teksti ja kuva: Susanna Löf

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti