torstai 6. huhtikuuta 2017

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMIN TILANNEKATSAUS

AMMATILLINEN KOULUTUS AJASSA - SEMINAARI 5.4.2107 OPETUSHALLITUKSESSA


Opetushallituksen kokoama kuva siitä, miksi reformia tehdään ja mtä hyötyä siitä on! 
POIMINTOJA SEMINAARISTA:

Kati Lounema: Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Seija Rasku: Tilannekatsaus reformiin
- Lakiesitys menossa eduskuntaan näillä näkymin 12.4.
- Jatkuva haku oppilaitokseen tulee pääväyläksi, peruskoulun päättävät hakevat Opintopolun kautta
- Oppilaitoksella on ohjausvelvoite tarvittaessa toiseen oppilaitokseen (opiskelija haluaa sellaiseen koulutukseen, jota esim. meillä ei ole tarjota)
- Tutkinnot laaja-alaistuvat ja tutkintojen määrä vähenee 351->164
- Yhteiset aineet tulevat entistä enemmän osaamisperusteisiksi ja helpommin suoritettaviksi
- Opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja tulee tarjota-> kaikille mahdollisuus yksilöllisesti. Rahoitus on osa perusrahoitusta. 
- Ammattitaitoa arvioidaan ensisijaisesti työelämän aidoissa tilanteissa näyttöinä, myös yhteiset aineet, mikäli ne ovat sinne näyttönä järjestettävissä. 
- Arvioijina toimii kaksikanta: Opettaja+ työelämän edustaja, yhteiset aineet arvioi opettaja. Opettajalla on oltava riittävä osaaminen arvioitavasta tutkinnon osasta, lisäksi opettajan on hallittava tutkinnon osan kriteerit ja arviointi. Arvioijan jääviys menee jatkossa hallintolain mukaan eli käytännössä työpaikkaohjaaja ja oma opettaja voivat toimia näyttöjen arvioijana. Arvioijalta ei jatkossa vaadita näyttötutkintomestarin pätevyyttä.
- Osaaminen ratkaisee- opiskeluun käytetyllä ajalla ei ole merkitystä.
- Osaamisen tunnustamisesta tulee velvollisuus.
- Oppilaitoksen on satsattava resurssit puuttuvan osaamisen hankkimiseen.
- Opiskelijoille on tarjottava monipuolisia oppimisympäristöjä.
- Työssäoppiminen-> työpaikalla tapahtuva oppiminen-> laajuutta ei määritellä enää tutkinnon perusteissa, vaan se toteutuu henkilökohtaisesti. Toteutus ei voi olla enää "rintamamuotoisesti".
- Koulutussopimus-> lähtökohtaisesti tutkinnon osa kerrallaan.
- Jos palkkatyössä ilman oppisopimusta-> tunnustetaan hankittu osaaminen
- Mahdollisuus tulla suoraan näyttöön toimii samoin kuin aikaisemminkin näyttöperusteisessa.
- Tutkinnot myöntää 1.1.2018 oppilaitos kaikessa ammatillisessa koulutuksessa. Tutkintotoimikunnat näyttöperusteisessa koulutuksessa lakkaavat, samoin ammatillisen peruskoulutuksen näyttöjaostot.
- Oppilaitokseen tulee yksi tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa, oppilaitos hakee erikseen lupaa järjestää työvoimakoulutusta sekä laajennettua oppisopimus-tehtävää (saa hankkia koulutusta muilta koulutuksen järjestäjiltä, jos sitä ei ole omassa tarjonnassa).
- Arvioinnin oikaisun ensimmäisen vaiheen käsittelee oppilaitos, toisen vaiheen valtakunnalliset työelämätoimikunnat. 

Anne Liimatainen: Tutkintorakenne ja tutkintojen perusteiden uusiminen
- Koulutusalaluokittelusta ollaan luopumassa
- Perustutkinnoissa on lisätty osaamisaloja
- Tutkintojen laajuuksissa otetaan käyttöön osaamispisteet: Perustutkinnot 180 osp, ammattitutkinnot 150 osp, erikoisammattitutkinnot 180 osp.
- Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat tulevat näillä näkymin säilymään.
- Vapaasti valittavat siirtyvät ammatillisiin valinnaisiin.
- Siirtymäaika vanhoille tutkinnon perusteille tulee olemaan kolme vuotta. Eli vuoden loppuun mennessä vanhoilla perusteilla aloittaneilla on kolme vuotta aikaa suorittaa niillä tutkinto loppuun. Arviointi toteutetaan kuitenkin 1.1.2018 uuden lain mukaan kaksikantaisesti ja todistuksen myöntää oppilaitos.
KATSO TUTKINTOJEN UUDISTUKSEN AIKATAULU AVAAMALLA ECXEL-TIEDOSTO TÄSTÄ LINKISTÄ


Markku Kokkonen: Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen
- Osaamisperusteisuus tullut ammatilliseen peruskoulutukseen 2015 ja näyttöperusteiseen 2006.
- Osaamisperusteisuus tarkoittaa osaamisen hankkimista ajasta ja paikasta riippumatta, osaamisen hankkimisen tavat ovat oppimiskeskeisiä- ei opetuskeskeistä.
- Henkilökohtaistaminen:
1. Hakeutuminen
2. Tutkinnon valinta
Nämä tehdään ennen HOSia eli henkilökohtaista osaamisen kehittämisen suunnitelmaa
- Näyttöperusteisen kolmivaiheisesta henkilökohtaistamisesta luovutaan, hojksista luovutaan.
- Tilalle HOS, joka sisältää->
1. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (opiskelijan esittämien dokumenttien perusteella)
2. Osaamisen hankkimisen ja osoittamisen suunnitelma
3. Ohjaus ja tukitoimet

HOS- lomake on mahdollisesti tulossa Opetushallituksesta oppilaitoksille yhtenäisenä. 

- Opetussuunnitelmia ei enää tehdä-> Osaamisen hankkimisen suunnitelma, osaamisen osoittamisen suunnitelma. Oppilaitoksella on vapaat kädet toteuttaa osaamisen hankkimista tutkinnon perusteiden sisällön mukaisesti.
- 1.1.2018 tutkinnon suorittaja- termi poistuu, kaikista käytetätään nimiketta opiskelija. Myös ammattiosaamisen näyttö ja tutkintotilaisuus -termeinä poistuvat ja tilanne tulee näyttö. 

HAASTEITA: mm. Opettajien osaamisen kehittäminen opetuksesta ohjaajaksi, työpaikkaohjaajien ja työelämän arvioijien kouluttaminen, resurssien käyttäminen järkevästi.

Keskeisenä seminaarin teemana oli "Ryhmistä yksilöllisiin opinto- ja tutkintopolkuihin". 

Me olemme tehneet Salon seudun ammattiopistossa työtä reformin suuntaiseksi jo lähes puolitoista vuotta. Tällä hetkellä suunnittelemme opetustarjontaa seuraavalle lukuvuodelle tarjottimina, joista opiskelijoille on mahdollista rakentaa yksilöllisiä polkuja. Tähän meidän on luotava rakenteet HOS:ien laatimiseen sekä ohjaukseen. On tehtävä suunnitelma opettajien ja työelämän arvioijien osaamisen kehittämiseen sekä ideoitava uusia yhteisöllisyyttä luovia tapoja. Työ siis jatkuu...Teksti: Susanna Löf

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti