torstai 3. marraskuuta 2016

NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSET

Opetushallituksen erityisasiantuntija Pasi Ruohtula perehdytti Salon seudun ammattiopiston henkilöstöä näyttötutkintojärjestelmän uudistuksiin


Opetushallituksen erityisasiantuntija Pasi Ruohtula

Opetushallituksessa on aloittanut näyttötutkintosihteeristö. He toimivat yhteistyössä tutkinnon järjestäjien, opetushallituksen ja tutkintotoimikuntien kanssa. 

Tutkintotoimikunta neuvoo ja ohjaa sekä seuraa tutkinnon järjestäjien laatua. 

Arvioijat
- toimivat virkavastuulla= toimitaan ohjeiden ja määräysten mukaan
- tutkinnon järjestäjä päättää arvioijien valinnasta
- tutkinnon järjestäjä vastaa arvioijien perehdytyksestä
- toimikunnat eivät kerää arvioijalistaa enää, toimikunta saa tiedot suoritusrekisterilomakkeesta, toimikunta ja oppilaitos saa kerätä seuraavat tiedot: nimi, tt,ta tai ope ja onko ntm
- arvioija saa edustaa vai yhtä tahoa eli tt, ta tai ope eli mikä on hänen pääasiallinen työtehtävänsä
- arviointi tapahtuu aina voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaan
- arvioijien kriteerit: tutkintotoimikunnalla on oikeus määritellä kriteerit, jos suunnitelmassa sitä ei lue, noudatetaan yleisiä näyttötutkinto-oppaan ohjeita

Tutkintotilaisuudet
- arvioinnista ja osaamisen tunnustamisesta päättävät arvioijat, päätös tulee toimikunnalle tiedoksi
- toimikunta voi kysyä ennakkotietoja tutkintotilaisuuksista, mutta ei voi päättää niistä. Toimikunnalla on kommentointioikeus. 
- arviointimateriaalia ei tarvitse hyväksyttää toimikunnalla, mutta he voivat pyytää niitä nähtäväksi laadun valvonnan nimissä
- jos toimikunta pyytää ennakkotietoja, ne on toimitettava
- arviointimateriaaleista päättää tutkinnon järjestäjä, toimikunta voi suositella ja ohjeistaa, mutta he eivät voi määrätä
- henkilökohtaistamista on noudatettava
- järjestettävä pääsääntöisesti työelämässä

Suoritusrekisteri
- tutkinnon järjestäjä täyttää suoritusrekisterilomakkeen excel-tiedostoon 
- lomakkeeseen tulee tutkinnon suorittajan tiedot, tutkinto, rahoitus, tutkinnon osa, arvioijat, paikka (työpaikka tai kuvaus, 500 merkkiä), tutkintotilaisuuden kuvaus (1000 merkkiä)
- talletetaan toimikunnan Optiman palautuslaatikkoon, lomake on lähetyskohtainen
- rekisteriin tulee myös liittämiset ja tunnustamiset
- sihteeristö siirtää tiedot AITU-järjestelmään
- toimikunnat ottavat ko. lomakkeen mahdollisimman nopeasti käyttöön, toimikunta ilmoittaa ajankohdan

Todistukset
- virheellisiä todistuksia tulee paljon (nimet, päivämäärä, takasivu, diaarinumero, lisätietoja yms.)
- tarkista voimassa oleva todistusmääräys
- suoritusrekisteritietojen pitää täsmätä todistusten kanssa. Todistus, jota ei löydy suoritusrekisteristä, ei voida käsitellä
- todistukset lähetetään kirjepostilla sihteerille
- diaarinumero ja päivämäärä, päätöspäivämäärä perusteista, ei voimaantulopäivämäärä
- lisätietoja: esim. liittämisen kohdalla, mikä tutkinto ja diaarinumero, ammattipätevyystiedot

Kokousmateriaalit
- laitetaan toimikunnan Optimaan 14 päivää ennen kokousta
- myös todistukset pitää lähteä 14 päivää ennen kokousta toimikunnalle, koska ne tarkastetaan ennen allekirjoitusta
- 5 arkipäivää kokouksen jälkeen sihteeristö toimittaa pöytäkirjan Optimaan

Netistä Tutkintotoimikunnat  löytyy lisätietoja! Kun kirjaudut Optimaan, tarkista, että etusivulla on oph:n logo, silloin olet oikeassa osoitteessa!

Toimikuntien tarkemmat tiedot löydät tästä 

Arvioinnin oikaisupyyntö
- Ensimmäinen vaihe: Tutkinnon suorittaja voi pyytää kirjallisesti arvioinninoikaisua kolmikannalta
- Toinen vaihe: Mikäli tutkinnon suorittaja ei tyydy kolmikannan päätökseen,  hän voi pyytää kirjallisesti arvioinninoikaisua tutkintotoimikunnalta
Tästä on lähetetty menettelyohje Salon seudun ammattiopiston opettajille! Se löytyy myös Vinssistä. 

Osaamisen tunnustaminen
- Toimikunta voi pyytää tarvittaesssa tutkinnon järjestäjää toimittamaan perusteet tunnustamisesta

Oph:n yhteystiedot
- kirjepostilla vain todistukset ja allekirjoitetut järjestämissuunnitelmat- ja sopimukset 
Näyttötutkintosihteeristö tai tutkintotoimikunnan nimi
c/o Opetushallitus
PL 380, 00531 Helsinki
- tutkintotoimikuntien viranomaissähköpostiosoitteet esim. ajoneuvoalan@tutkintotoimikunta.fi 
näyttötutkintosihteeristö@oph.fi 
- Pasi Ruohtula@oph.fi, +358 29 533 1587

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti